Over ons

Stichting For The Better is een lokale organisatie die zich inzet voor welzijnsbevordering en gemeenschapsontwikkeling in de buurt.

Dit is ons verhaal

“For The Better” is een stichting die haar oorsprong vindt in de lokale gemeenschap, opgericht door een groep gepassioneerde sociaal werkers die een gemeenschappelijk doel deelden: het verbeteren van de leefbaarheid en het welzijn in hun buurt. De stichting werd opgericht in 2010, in een tijd waarin de sociale cohesie in de buurt begon af te nemen en uitdagingen zoals werkloosheid, armoede en een gebrek aan sociale voorzieningen steeds zichtbaarder werden.

De oprichters, die allemaal een diepgewortelde verbintenis met de gemeenschap hadden, geloofden in de kracht van lokale initiatieven en samenwerking om positieve veranderingen teweeg te brengen. Met deze visie voor ogen begonnen ze aan hun reis om een organisatie op te bouwen die gericht was op het aanpakken van de kernproblemen die hun buurt troffen.

Missie en Visie

De missie van For The Better is eenvoudig maar krachtig: het bevorderen van een inclusieve, veerkrachtige en bloeiende gemeenschap waarin iedereen de kans heeft om zijn volledige potentieel te bereiken. Deze missie wordt ondersteund door een visie waarin de nadruk ligt op empowerment, samenwerking en duurzame ontwikkeling.

De stichting streeft ernaar een omgeving te creëren waarin burgers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Door middel van educatieve programma’s, sociale initiatieven en praktische ondersteuning wil For The Better een verschil maken in het dagelijks leven van mensen in de buurt.

Belangrijke documenten

Statuut

For The Better's jaarverslag toont groei in gemeenschapsbetrokkenheid, impactvolle programma's en duurzame partnerschappen voor welzijn.

Beleidsplan 2024

For The Better's jaarverslag toont groei in gemeenschapsbetrokkenheid, impactvolle programma's en duurzame partnerschappen voor welzijn.

Jaarrekening 2023

For The Better's jaarverslag toont groei in gemeenschapsbetrokkenheid, impactvolle programma's en duurzame partnerschappen voor welzijn.

Maak kennis met het team

Ontmoet het toegewijde team van Stichting For The Better, samengesteld uit professionals en vrijwilligers, die zich inzetten voor positieve verandering en gemeenschapsontwikkeling.

Thijs van Dijk

Gemeenschapsverbinder

Sociale werker met sterke lokale banden. Fungeert als liaison tussen For The Better en de buurtbewoners, identificeert behoeften, mobiliseert vrijwilligers en onderhoudt sterke relaties binnen de gemeenschap.

Olivia Mitchell

Fondsenwerving en Communicatiemanager

Deskundige op het gebied van fondsenwerving en communicatie met ervaring in de non-profitsector. Coördineert fondsenwervingsactiviteiten en beheert de externe communicatie van For The Better.

Malik Abbasi

Cultureel Evenementencoördinator

Ervaren evenementenplanner met affiniteit voor culturele diversiteit. Organiseert gemeenschapsactiviteiten, vieringen en culturele evenementen om de lokale identiteit te versterken.

Ahmed Khan

Programmacoördinator - Onderwijsinitiatieven

Onderwijsprofessional met ervaring in het opzetten van naschoolse programma’s. Coördineert educatieve initiatieven en werkt samen met scholen en docenten om het onderwijs in de buurt te versterken.

Elena Rodriguez

Coördinator Gezondheidsbevordering

Geregistreerde verpleegkundige met een passie voor preventieve gezondheidszorg. Leidt gezondheidskampen, voorlichtingscampagnes en coördineert toegang tot medische voorzieningen voor de gemeenschap.

Sarah de Vries

Voorzitter van het Bestuur

Ervaren sociaal ondernemer met een passie voor gemeenschapsontwikkeling. Leidt de strategische visie van For The Better en zorgt voor effectieve bestuursbesluitvorming.

Wil je de stichting sponsoren?

Help ons om gemeenschappen te transformeren! Steun Stichting For The Better en draag bij aan het creëren van inclusieve, veerkrachtige buurten. Met uw steun kunnen we meer programma’s ontwikkelen, meer mensen bereiken en een blijvende impact maken. Word vandaag nog onze sponsor en maak een verschil!