GirlsTech Academy

GirlsTech Academy

Meiden
GirlsTech Academy van Stichting For The Better bevordert gendergelijkheid door meisjes te inspireren en betrekken bij technologie en wetenschap.

Deel dit project:


Het GirlsTech Academy-project bij Stichting For The Better heeft als hoofddoel meisjes te inspireren en hen de mogelijkheid te bieden om te leren programmeren en kennismaken met techniek. Het project streeft ernaar de genderkloof in de technologiesector te verkleinen en meisjes te empoweren door hen de nodige vaardigheden en zelfvertrouwen te geven om succesvolle bijdragen te leveren aan de digitale wereld.

Projectbeschrijving:

 1. Curriculumontwikkeling:
  • Ontwikkel een curriculum dat aansluit bij de leeftijd en het niveau van de deelnemende meisjes. Begin met basisconcepten van programmeren en breid uit naar meer geavanceerde onderwerpen naarmate de meisjes vorderen.
 2. Workshops en Mentorprogramma:
  • Organiseer regelmatig workshops waarin meisjes hands-on ervaring opdoen met programmeertalen, softwareontwikkeling en technische projecten. Implementeer ook een mentorprogramma waarbij ervaren vrouwelijke professionals uit de technologiebranche als mentoren fungeren.
 3. Gastcolleges en Bedrijfsbezoeken:
  • Nodig vrouwelijke professionals uit de technologische sector uit voor gastcolleges. Organiseer bedrijfsbezoeken om de meisjes in direct contact te brengen met de professionele omgeving en hen te laten zien hoe technologie wordt toegepast in verschillende bedrijfssectoren.
 4. Samenwerking met Scholen:
  • Werk samen met lokale scholen om het programma te integreren in het reguliere onderwijs. Bied naschoolse activiteiten aan en zorg voor de benodigde middelen om de meisjes te ondersteunen bij het leren programmeren.
 5. Inclusieve Leeromgeving:
  • Creëer een inclusieve en ondersteunende leeromgeving waar meisjes zich vrij voelen om vragen te stellen en samen te werken. Moedig teamwork aan en benadruk het belang van diversiteit in de technologische sector.
 6. Eindprojecten en Showcase:
  • Laat de meisjes werken aan eindprojecten waarin ze hun programmeervaardigheden kunnen demonstreren. Organiseer een jaarlijkse showcase waar ze hun projecten kunnen presenteren aan ouders, mentors en vertegenwoordigers uit de industrie.
 7. Bewustwordingscampagnes:
  • Voer bewustwordingscampagnes uit om de gemeenschap te informeren over het belang van gendergelijkheid in de technologische sector en om steun te vergaren voor het GirlsTech Academy-project.
 8. Monitoring en Evaluatie:
  • Implementeer een systeem voor monitoring en evaluatie om de voortgang van de meisjes te volgen en het curriculum indien nodig aan te passen. Verzamel feedback van de deelnemers en mentoren om het programma continu te verbeteren.

Dit GirlsTech Academy-project bij Stichting For The Better streeft ernaar een positieve impact te hebben op het leven van meisjes door hen de vaardigheden en het zelfvertrouwen te geven om te gedijen in de snel evoluerende wereld van technologie.

Meer Projecten

Samen Aan Tafel

“Samen Aan Tafel” bij Stichting For The Better heeft als hoofddoel het bevorderen van sociale interactie, gezondheid en welzijn onder ouderen door middel van regelmatige gezamenlijke maaltijden. Dit initiatief streeft ernaar een warme en ondersteunende gemeenschap te creëren waar ouderen niet alleen genieten van voedzame maaltijden, maar ook van elkaars gezelschap.
Samen Aan Tafel

Samen Groeien: Moeder-Kind Ochtenden bij Stichting For The Better

Het doel van het project is het creëren van een ondersteunende en stimulerende omgeving voor moeders en hun kinderen, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van de ouder-kindrelatie, het delen van ervaringen en het bieden van educatieve kansen.
Samen Groeien: Moeder-Kind Ochtenden bij Stichting For The Better

Zonnestralen

Zonnestralen is een inspirerend project dat is ontworpen om kinderen die te maken hebben met uitdagende omstandigheden een lichtpuntje te bieden. Het doel is om een positieve impact te creëren in het leven van deze kinderen door middel van leuke en stimulerende activiteiten. Het project richt zich op het bevorderen van welzijn, zelfvertrouwen en positieve ontwikkeling.
Zonnestralen