Samen Groeien: Moeder-Kind Ochtenden bij Stichting For The Better

Samen Groeien: Moeder-Kind Ochtenden bij Stichting For The Better

Jonge moeders
Het doel van het project is het creëren van een ondersteunende en stimulerende omgeving voor moeders en hun kinderen, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van de ouder-kindrelatie, het delen van ervaringen en het bieden van educatieve kansen.

Deel dit project:

Beschrijving:

 1. Doelgroepidentificatie: Identificeer de doelgroep van moeders en kinderen die baat zouden hebben bij deelname aan de moeder-kind ochtenden. Overweeg factoren zoals leeftijd, sociaal-economische achtergrond, culturele diversiteit en eventuele specifieke behoeften.
 2. Programma-ontwerp: Ontwikkel een gevarieerd programma dat zowel moeders als kinderen aanspreekt. Het programma kan activiteiten omvatten zoals:
  • Ouder-kind interactiespelletjes en -activiteiten.
  • Workshops over opvoeding, gezondheid en welzijn.
  • Creatieve sessies zoals knutselen of schilderen voor kinderen.
  • Groepsdiscussies en informatieve sessies voor moeders.
 3. Gastsprekers en Workshops: Nodig professionals uit, zoals kinderpsychologen, opvoedexperts en gezondheidswerkers, om workshops te geven over relevante onderwerpen. Dit verrijkt het programma met nuttige informatie en biedt moeders de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.
 4. Samenwerking met Lokale Bedrijven en Organisaties: Werk samen met lokale bedrijven en organisaties om middelen en ondersteuning te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld gratis materiaal voor knutselactiviteiten, gezonde snacks of ruimte voor de bijeenkomsten omvatten.
 5. Evaluatie en Feedback: Implementeer een systeem voor evaluatie en feedback van deelnemers. Dit kan worden gedaan door middel van enquêtes of informele gesprekken. Gebruik deze informatie om het programma voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de deelnemers.
 6. Promotie en Werving: Ontwikkel een strategie voor promotie en werving om de deelname van moeders en kinderen te vergroten. Maak gebruik van sociale media, lokale gemeenschapsbulletins en mond-tot-mondreclame.
 7. Duurzaamheid en Continuïteit: Overweeg manieren om het project duurzaam te maken op de lange termijn. Dit kan onder andere betrokkenheid van de gemeenschap, fondsenwerving en het trainen van lokale vrijwilligers omvatten.
 8. Monitoring en Evaluatie: Stel een monitoring- en evaluatiesysteem op om de impact van het project op de deelnemers te meten. Verzamel gegevens over de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie, deelname aan workshops en veranderingen in kennis en gedrag.

Door deze elementen op te nemen in het project “Samen Groeien”, kan Stichting For The Better een positieve en ondersteunende omgeving bieden voor moeders en kinderen om samen te leren, te groeien en te bloeien.

Meer Projecten

Samen Aan Tafel

“Samen Aan Tafel” bij Stichting For The Better heeft als hoofddoel het bevorderen van sociale interactie, gezondheid en welzijn onder ouderen door middel van regelmatige gezamenlijke maaltijden. Dit initiatief streeft ernaar een warme en ondersteunende gemeenschap te creëren waar ouderen niet alleen genieten van voedzame maaltijden, maar ook van elkaars gezelschap.
Samen Aan Tafel

Samen Groeien: Moeder-Kind Ochtenden bij Stichting For The Better

Het doel van het project is het creëren van een ondersteunende en stimulerende omgeving voor moeders en hun kinderen, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van de ouder-kindrelatie, het delen van ervaringen en het bieden van educatieve kansen.
Samen Groeien: Moeder-Kind Ochtenden bij Stichting For The Better

Zonnestralen

Zonnestralen is een inspirerend project dat is ontworpen om kinderen die te maken hebben met uitdagende omstandigheden een lichtpuntje te bieden. Het doel is om een positieve impact te creëren in het leven van deze kinderen door middel van leuke en stimulerende activiteiten. Het project richt zich op het bevorderen van welzijn, zelfvertrouwen en positieve ontwikkeling.
Zonnestralen