Ons team

Ontmoet het toegewijde team van Stichting For The Better, samengesteld uit professionals en vrijwilligers, die zich inzetten voor positieve verandering en gemeenschapsontwikkeling.

Thijs van Dijk

Gemeenschapsverbinder

Sociale werker met sterke lokale banden. Fungeert als liaison tussen For The Better en de buurtbewoners, identificeert behoeften, mobiliseert vrijwilligers en onderhoudt sterke relaties binnen de gemeenschap.

Olivia Mitchell

Fondsenwerving en Communicatiemanager

Deskundige op het gebied van fondsenwerving en communicatie met ervaring in de non-profitsector. Coördineert fondsenwervingsactiviteiten en beheert de externe communicatie van For The Better.

Malik Abbasi

Cultureel Evenementencoördinator

Ervaren evenementenplanner met affiniteit voor culturele diversiteit. Organiseert gemeenschapsactiviteiten, vieringen en culturele evenementen om de lokale identiteit te versterken.

Ahmed Khan

Programmacoördinator - Onderwijsinitiatieven

Onderwijsprofessional met ervaring in het opzetten van naschoolse programma’s. Coördineert educatieve initiatieven en werkt samen met scholen en docenten om het onderwijs in de buurt te versterken.

Elena Rodriguez

Coördinator Gezondheidsbevordering

Geregistreerde verpleegkundige met een passie voor preventieve gezondheidszorg. Leidt gezondheidskampen, voorlichtingscampagnes en coördineert toegang tot medische voorzieningen voor de gemeenschap.

Sarah de Vries

Voorzitter van het Bestuur

Ervaren sociaal ondernemer met een passie voor gemeenschapsontwikkeling. Leidt de strategische visie van For The Better en zorgt voor effectieve bestuursbesluitvorming.